ARRIYADH DEVELOPMENT CO.ARRIYADH DEVELOPMENT CO.ARRIYADH DEVELOPMENT CO.

ARRIYADH DEVELOPMENT CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4150 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ARRIYADH DEVELOPMENT CO., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 4150 trong quý trước là122.33 M SAR, và cao hơn 56.83% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 149.40 M SAR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY