FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4240 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

Tổng tài sản của 4240 cho Q4 23 là5.78 B SAR, ít hơn 15.84% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.90% trong Q4 23 tới 6.58 B SAR.

Q3 '20
Q4 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SAR
Q3 '20
Q4 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY