ARABIAN CENTRES CO

4321 TADAWUL
4321
ARABIAN CENTRES CO TADAWUL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4321 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ARABIAN CENTRES CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4321 là 11.923B. Ngày thu nhập tiếp theo ARABIAN CENTRES CO là 1 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền