ARYT

TASEARYT
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARYT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ARYT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARYT là 173.967M ILS. EPS TTM của công ty là 0.08 ILS, tỷ suất cổ tức là 5.00% và P/E là 21.68.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬