BARAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRAN nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BARAN

Tổng tài sản của BRAN trong Q3 23 là 680.93 M ILS, tăng 5.89% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 5.51% trong Q3 23 tới 462.66 M ILS.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ILS
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY