NICENICENICE

NICE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NICE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NICE

Doanh thu của NICE trong năm ngoái lên tới 8.64 B ILS, phần lớn trong số đó — 7.28 B ILS — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Customer Engagement, năm trước mang lại 5.94 B ILS. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Americas, Principally the United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NICE 7.33 B ILS, và năm trước đó — 6.06 B ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia