111

CHI HUA FITNESS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1593 nguyên tắc cơ bản

CHI HUA FITNESS CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1593 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.58 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.18%