111

CHI HUA FITNESS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1593 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHI HUA FITNESS CO LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHI HUA FITNESS CO LTD 708.83 M TWD, và năm trước đó — 395.66 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia