111

CHI HUA FITNESS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1593 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CHI HUA FITNESS CO LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1593 trong quý trước là 242.94 M TWD, và thấp hơn 14.18% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 127.00 k TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY