333

TRUST SEARCH CORP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3115 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TRUST SEARCH CORP LTD

Tổng tài sản của 3115 cho Q4 23 là212.97 M TWD, ít hơn 4.75% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 20.31% trong Q4 23 tới 10.15 M TWD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY