444

TATUNG FINE CHEMICALS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4738 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TATUNG FINE CHEMICALS CO

Tổng tài sản của 4738 trong H2 23 là 315.10 M TWD, tăng 4.36% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 9.00% trong H2 23 tới 167.12 M TWD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY