TRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch TRON

Các thị trường nơi mà TRON được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử TRON trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaTRX dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
TRXUSDT.PTRON / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.10301−0.54%65.488M−18.75%0.104420.10212295.868M
Mua
TRXUSDTTRON / TetherUSBINANCE0.10303−0.52%32.007M−21.97%0.104200.10223128.329M
Mua
TRXUSDTTron / Tether USDPOLONIEX0.10297−0.76%15.857M−6.97%0.104730.1022647.443M
Bán
TRXUSDTTron / USDTMEXC0.10294−0.60%15.013M−24.19%0.104160.1022760.245M
Mua
TRXKRWTRON / KRWUPBIT141.00.00%11.316M+2.70%143.0141.047.364M
Mua
TRXUSDTTron / Tether USWHITEBIT0.103082−0.41%6.113M−25.14%0.1040000.10232015.126M
Mua
TRXUSDTTron / TetherKUCOIN0.102960−0.57%2.925M−16.13%0.1042380.10224010.62M
Mua
TRXBTCTRON / BitcoinBINANCE0.00000237+0.85%1.969M+12.94%0.000002390.000002356.963M
Bán
TRXUSDTRON / US DollarBINANCE0.10324094+0.08%1.922M+5.84%0.104429170.102191656.95M
Mua
TRXTRYTRON / Turkish LiraBINANCE2.9948−0.36%1.591M+11.89%3.01832.97412.671M
Mua
TRXUSDTRON / U. S. DollarKRAKEN0.102886−0.67%845.658K−25.00%0.1042010.1023491.252M
Theo dõi
TRXUSDTTRON / Tether OmniHITBTC0.1029901−0.55%735.36K−17.36%0.10414870.10233492.679M
Theo dõi
TRXRUBTRON / Russian RubleEXMO9.4520−2.04%667.191K−4.67%9.67049.40002.048M
Mua
TRXETHTRON / EthereumBINANCE0.00004541+0.55%363.694K+4.14%0.000045780.000044941.209M
Bán
TRXBTCTRON / BitcoinKRAKEN0.0000023700+1.08%348.594K+32.68%0.00000239000.0000023500505.892K
Bán
TRXUSDTRON / US DollarEXMO0.1102+0.17%325.026K+1.38%0.11630.1065996.366K
Mua
TRXUSDTTRON / TETHERCOINEX0.103132−0.47%260.963K−25.28%0.1047340.102430930.552K
Mua
TRXEURTRON / EuroKRAKEN0.095436−0.50%258.308K−20.89%0.0964520.094847486.172K
Mua
TRXEURTRON / EuroBINANCE0.09554−0.54%217.569K+1.84%0.096510.09489514.547K
Mua
TRXUSTTRON / USTBITFINEX0.10289000−0.68%193.977K−18.02%0.104030000.10247000323.141K
Theo dõi
TRXUSDTron / US DollarPOLONIEX0.107625710−1.80%176.913K−62.95%0.1104593900.107169220308.828K
Mua
TRXBTCTron / BitcoinPOLONIEX0.000002470−0.80%175.587K−61.83%0.0000025100.000002440308.828K
Bán
TRXBTCTRON / BitcoinHITBTC0.0000023600+0.53%160.27K+28.07%0.00000238000.0000023500486.938K
Bán
TRXUSDTRON / US DollarHITBTC0.1030255000−0.58%157.866K+22.52%0.10404412000.1024721800487.183K
Mua
TRXUSDTRON / DollarBITFINEX0.102980−0.66%144.836K−45.65%0.1041500.102530850.652K
Mua
TRXBNBTRON / Binance CoinBINANCE0.0004426−1.16%140.959K−20.55%0.00045060.0004426479.091K
Mua
TRXBTCTron / BitcoinKUCOIN0.000002360+0.55%123.675K+12.07%0.0000023900.000002350299.7K
Bán
TRXBTCTron / BitcoinWHITEBIT0.0000023600+0.18%113.183K−26.43%0.00000238000.0000023500125.06K
Bán
TRXXRPTRON / XRPBINANCE0.16572−0.69%100.789K−31.74%0.167670.16565395.345K
Theo dõi
TRXETHTron / EthereumWHITEBIT0.00004527+0.07%94.516K+32.79%0.000045790.00004483209.083K
Bán
TRXETHTron / EthereumKUCOIN0.00004545+0.66%66.849K−59.53%0.000045800.00004499253.271K
Bán
TRXBTCTron / BTCMEXC0.000002370+0.64%58.202K−31.09%0.0000023900.000002350323.858K
Bán
TRXBTCTRON / BitcoinBITFINEX0.00000236+0.43%54.551K+35.50%0.000002390.00000234210.79K
Bán
TRXUSDCTron / USDCMEXC0.102691−1.41%41.274K−30.33%0.1042320.102225125.94K
Theo dõi
TRXUSDCTron / USD CoinKUCOIN0.10295−0.63%33.359K−23.84%0.104030.10243153.394K
Mua
TRXETHTRON / EthereumHITBTC0.000045420+0.68%21.226K+15.53%0.0000457700.00004498064.871K
Bán
TRXBTCTRON / BITCOINCOINEX0.0000023800+1.01%21.179K+121.59%0.00000240000.000002350043.413K
Bán
TRXBTCTRON / BTCUPBIT0.0000023400.00%18.721K+703.43%0.0000023900.000002330113.404K
Bán
TRXUSDCTron / USD CoinPOLONIEX0.10298−0.46%15.782K−10.60%0.104370.1000360.735K
Bán
TRXETHTRON / EthereumKRAKEN0.00004540+0.78%12.578K+8.96%0.000045660.0000450025.218K
Bán
TRXETHTRON / EthereumBITFINEX0.00004539+0.91%11.993K−15.00%0.000045550.000044881.461K
Bán
TRXUSDTTRON / USDTUPBIT0.1025−2.14%10.679K+136.85%0.10500.102515.124K
Theo dõi
TRXEURTRON / EURBITFINEX0.09569100−0.24%4.814K−43.51%0.096336000.0949180016.696K
Mua
TRXINRTRON / Indian RupeeBITBNS10.78+0.75%2.721K−28.93%10.9110.634.587K
Bán
TRXUSDCTRON / USD COINCOINEX0.102903−1.01%2.31K−7.08%0.1039310.1023566.191K
Theo dõi
TRXUSDCTRON / USD Coin ERC20 ChainHITBTC0.102856−0.82%171−64.71%0.1040300.102500298
Theo dõi
TRXEOSTRON / EOSHITBTC0.17117482+4.93%00.00%0.171174820.171174822
Sức mua mạnh
TRXWBNB_3CD338TRON / WRAPPED BNB on BSC (3CD338...BFF9DD)PANCAKESWAP0.0004457+0.31%0.00045260.000443624.163K
Mua
TRXWBNB_16DA0CTRON / WRAPPED BNB on BSC (16DA0C...4F8AC4)BISWAP0.0004452−0.28%0.00044860.00044475.365K
Mua
TRXUSDT_1F7DF5TRON / TETHER USD on BSC (1F7DF5...D42746)PANCAKESWAP0.1021−1.84%0.10400.101558.083K
Theo dõi
TRXUSDC_9A84A1TRON / USD COIN on Ethereum (9A84A1...A12B41)UNISWAP0.1043+0.14%0.10430.10422.184K
Mua
TRXUSDC_8759F1.USDTRON / USD Coin on Ethereum (0x8759f1dc524f1305cbdfa1025d08eeb6c1158186) in USDUNISWAP3ETH0.1037−0.28%0.10400.10312.243K
Mua
TRXUSDCTRON / USD Coin (0x8759f...58186)UNISWAP3ETH0.1037149700−0.29%0.10371497000.103106510021.689K
Mua
TRXBUSD_B5D108TRON / BUSD TOKEN on BSC (B5D108...A75146)PANCAKESWAP0.1031−0.18%0.10470.102535.952K
Mua
TRXHITTRON / HitBTC TokenHITBTC0.7868−1.16%0.78680.786866
Mua
TRXWBNB_3CD338.USDTRON / WRAPPED BNB on BSC (3CD338...BFF9DD) in USDPANCAKESWAP0.1028+0.09%0.10420.10232.496K
Mua
TRXUSDDTRON / USDDHITBTC0.1111100.00%0.1111100.0020016.435K
Mua
TRXKCSTron / KuCoin TokenKUCOIN0.010774+2.18%0.0107760.01054617.745K
Bán
TRXWBNB_16DA0C.USDTRON / WRAPPED BNB on BSC (16DA0C...4F8AC4) in USDBISWAP0.1034+0.40%0.10360.1029554
Mua
TRXUSDDTron / USDDPOLONIEX0.10398−1.13%0.105990.10196498.001K
Theo dõi
TRXUSDTTRON / TETHERWOONETWORK0.103030−0.53%0.1042250.10225882.047M
Mua