TRON / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch TRON / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử TRON / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaTRXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
TRXUSDTTRON / TetherUSBINANCE0.12057+0.21%50.135 M+26.50%0.122320.12009296.431 M
Mua
TRXUSDTTRXUSDT SPOTBYBIT0.12054+0.17%9.292 M+2.24%0.122380.1200751.604 M
Mua
TRXUSDTTRON / Tether USD0.120589+1.01%7.938 M+3.65%0.1223290.11919659.921 M
Mua
TRXUSDTTron / Tether USDPOLONIEX0.12036+0.03%7.378 M−16.05%0.122270.1202032.25 M
Theo dõi
TRXUSDTTRXUSDT SPOTBITGET0.120560+0.20%6.983 M+4.71%0.1223460.12010238.001 M
Mua
TRXUSDTTRON/TetherOKX0.12051+0.11%5.235 M+31.38%0.122430.1200631.999 M
Mua
TRXUSDTTron / USDTMEXC0.12057+0.21%4.671 M+39.73%0.122310.1201130.067 M
Mua
TRXUSDTTRX / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.12070+0.46%2.931 M+12.91%0.122500.1200016.582 M
Mua
TRXUSDTTRON / TetherHITBTC0.1205160+0.13%1.402 M+8.68%0.12239380.12015795.651 M
Mua
TRXUSDTTron / Tether USWHITEBIT0.120521+0.18%1.348 M−15.71%0.1223060.1200997.859 M
Mua
TRXUSDTTron / TetherKUCOIN0.1207+0.25%1.325 M+8.51%0.12240.12026.166 M
Mua
TRXUSDTTRON/TetherGATEIO0.12051+0.18%1.273 M−31.37%0.122320.120089.302 M
Mua
TRXUSDTTRONIX/TETHER USDTBITRUE0.120574+1.04%599.462 K+14.51%0.1223150.1191344.694 M
Mua
TRXUSDTTRON / TETHERCOINEX0.120419+0.15%364.512 K+11.70%0.1222460.1201681.967 M
Theo dõi
TRXUSDTTRON / USDTUPBIT0.1210+2.56%5.415 K+23.25%0.12500.119036.122 K
Mua
TRXUSDTTRON/TETHER USD0.120609+0.26%00.1224180.1200759.188 M
Mua
TRXUSDTTRON / TETHERWOONETWORK0.12057+0.21%0.122320.1200823.802 M
Mua