GIKEN HOLDINGS CO LTD
1443 TSE

1443
GIKEN HOLDINGS CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1443 financial statements

Tóm tắt tài chính của GIKEN HOLDINGS CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1443 là 4.319B. EPS TTM của công ty là 49.28, lợi tức cổ tức là 0.38%, và P/E là 5.40.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền