111

ITBOOK HLDGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1447 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ITBOOK HLDGS CO LTD

Doanh thu của ITBOOK HLDGS CO LTD trong năm ngoái lên tới 29.27 B JPY, phần lớn trong số đó — 17.17 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Ground Investigation Improvement, năm trước mang lại 14.12 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ITBOOK HLDGS CO LTD 30.53 B JPY, và năm trước đó — 26.29 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia