COMSYS HOLDINGS CORP
1721 TSE

1721
COMSYS HOLDINGS CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1721 financial statements

Tóm tắt tài chính của COMSYS HOLDINGS CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1721 là 380.105B. EPS TTM của công ty là 258.10, lợi tức cổ tức là 3.12%, và P/E là 11.86.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền