TAISEI CORP

1801 TSE
1801
TAISEI CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1801 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TAISEI CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1801 là 736.507B. EPS TTM của công ty là 402.32, lợi tức cổ tức là 3.62%, và P/E là 8.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền