OBAYASHI CORP
1802 TSE

1802
OBAYASHI CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của OBAYASHI CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1802 là 698.298B. EPS TTM của công ty là 123.06, lợi tức cổ tức là 3.29%, và P/E là 7.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền