SANYU CONSTRUCTION CO

1841 TSE
1841
SANYU CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1841 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SANYU CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1841 là 3.111B. EPS TTM của công ty là 9.87, lợi tức cổ tức là 2.87%, và P/E là 88.36.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền