ASANUMA CORP
1852 TSE

1852
ASANUMA CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1852 financial statements

Tóm tắt tài chính của ASANUMA CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1852 là 38.188B. EPS TTM của công ty là 509.73, lợi tức cổ tức là 5.49%, và P/E là 9.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền