TODA CORP
1860 TSE

1860
TODA CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1860 financial statements

Tóm tắt tài chính của TODA CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1860 là 252.976B. EPS TTM của công ty là 73.07, lợi tức cổ tức là 2.42%, và P/E là 11.29. Ngày thu nhập tiếp theo TODA CORP là 5 Tháng 11, ước tính là 12.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền