YAHAGI CONSTRUCTION CO

1870 TSE
1870
YAHAGI CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1870 financial statements

Tóm tắt tài chính của YAHAGI CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1870 là 35.764B. EPS TTM của công ty là 56.75, lợi tức cổ tức là 4.13%, và P/E là 14.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền