SEIKITOKYU KOGYO CO

1898 TSE
1898
SEIKITOKYU KOGYO CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1898 financial statements

Tóm tắt tài chính của SEIKITOKYU KOGYO CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1898 là 33.783B. EPS TTM của công ty là 129.41, lợi tức cổ tức là 3.52%, và P/E là 6.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền