DAIWA HOUSE INDUSTRY CO

1925 TSE
1925
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1925 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DAIWA HOUSE INDUSTRY CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1925 là 2.174T. EPS TTM của công ty là 322.85, lợi tức cổ tức là 3.80%, và P/E là 10.27. Ngày thu nhập tiếp theo DAIWA HOUSE INDUSTRY CO là 11 Tháng 2, ước tính là 84.74.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền