TAIHEI DENGYO KAISHA
1968 TSE

1968
TAIHEI DENGYO KAISHA TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1968 financial statements

Tóm tắt tài chính của TAIHEI DENGYO KAISHA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1968 là 55.381B. EPS TTM của công ty là 359.39, lợi tức cổ tức là 3.43%, và P/E là 8.11.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền