TOMEN DEVICES CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2737 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOMEN DEVICES CORPORATION

Doanh thu của TOMEN DEVICES CORPORATION trong năm ngoái lên tới 417.62 B JPY, phần lớn trong số đó — 417.62 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Semiconductor and Electronic Components, năm trước mang lại 462.82 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Overseas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOMEN DEVICES CORPORATION 267.14 B JPY, và năm trước đó — 294.39 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia