TOKYO ELECTRON DEVICE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2760 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOKYO ELECTRON DEVICE

Doanh thu của TOKYO ELECTRON DEVICE trong năm ngoái lên tới 240.35 B JPY, phần lớn trong số đó — 211.09 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Semiconductor and Electronic Device, năm trước mang lại 156.45 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOKYO ELECTRON DEVICE 185.25 B JPY, và năm trước đó — 132.90 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia