222

SATO FOODS INDUSTRIES CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2814 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SATO FOODS INDUSTRIES CO

Doanh thu của SATO FOODS INDUSTRIES CO trong năm ngoái lên tới 6.10 B JPY, phần lớn trong số đó — 2.51 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tea Extract, năm trước mang lại 2.32 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SATO FOODS INDUSTRIES CO 5.88 B JPY, và năm trước đó — 5.64 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia