RESTAR HOLDINGS CORP

3156 TSE
3156
RESTAR HOLDINGS CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3156 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của RESTAR HOLDINGS CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3156 là 55.687B. EPS TTM của công ty là 200.44, lợi tức cổ tức là 4.86%, và P/E là 9.24.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền