333

OCHI HLDG CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3166 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OCHI HLDG CO LTD

Doanh thu của OCHI HLDG CO LTD trong năm ngoái lên tới 115.61 B JPY, phần lớn trong số đó — 70.84 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Building Material, năm trước mang lại 69.23 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OCHI HLDG CO LTD 115.61 B JPY, và năm trước đó — 111.88 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia