OPEN HOUSE GROUP CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3288 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OPEN HOUSE GROUP CO LTD

Doanh thu của OPEN HOUSE GROUP CO LTD trong năm ngoái lên tới 1.15 T JPY, phần lớn trong số đó — 590.34 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Detached House, năm trước mang lại 516.55 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OPEN HOUSE GROUP CO LTD 1.15 T JPY, và năm trước đó — 952.69 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia