333

ASAHI NET INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3834 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ASAHI NET INC

Doanh thu của ASAHI NET INC trong năm ngoái lên tới 12.17 B JPY, phần lớn trong số đó — 10.60 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Internet Connection Services, năm trước mang lại 10.00 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ASAHI NET INC 12.17 B JPY, và năm trước đó — 11.58 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia