BENEFIT JAPAN CO LTD

3934TSE
3934
BENEFIT JAPAN CO LTDTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3934 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BENEFIT JAPAN CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 3934 là 7.665B JPY. EPS TTM của công ty là 103.49 JPY, tỷ suất cổ tức là 0.70% và P/E là 12.54.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu