APPIER GROUP INC

4180 TSE
4180
APPIER GROUP INC TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4180 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của APPIER GROUP INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4180 là 129.607B JPY. Ngày thu nhập tiếp theo của APPIER GROUP INC là 10 Tháng 11, ước tính là -1.17 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu