ACCRETE INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4395 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ACCRETE INC

Doanh thu của ACCRETE INC trong năm ngoái lên tới 5.43 B JPY, phần lớn trong số đó — 6.19 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Messaging Service, năm trước mang lại 2.83 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ACCRETE INC 6.19 B JPY, và năm trước đó — 2.83 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia