JTOWER INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4485 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JTOWER INC

Doanh thu của JTOWER INC trong năm ngoái lên tới 5.23 B JPY, phần lớn trong số đó — 3.90 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Domestic In-Building-Solution, năm trước mang lại 3.38 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JTOWER INC 4.41 B JPY, và năm trước đó — 3.65 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia