RECRUIT HOLDINGS CO LTD
6098 TSE

6098
RECRUIT HOLDINGS CO LTD TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của RECRUIT HOLDINGS CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6098 là 9.416T. EPS TTM của công ty là 79.75, lợi tức cổ tức là 0.35%, và P/E là 72.36. Ngày thu nhập tiếp theo RECRUIT HOLDINGS CO LTD là 12 Tháng 8, ước tính là 34.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền