SINKO INDUSTRIES LTD

6458 TSE
6458
SINKO INDUSTRIES LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6458 financial statements

Tóm tắt tài chính của SINKO INDUSTRIES LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6458 là 58.367B. EPS TTM của công ty là 185.53, lợi tức cổ tức là 2.21%, và P/E là 12.01.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền