ADVANTEST CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6857 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADVANTEST CORP

Doanh thu của ADVANTEST CORP trong năm ngoái lên tới 560.19 B JPY, phần lớn trong số đó — 404.21 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Semiconductor and Component Test System, năm trước mang lại 288.79 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADVANTEST CORP 153.18 B JPY, và năm trước đó — 131.82 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia