KYOCERA CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6971 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KYOCERA CORP

Doanh thu của KYOCERA CORP trong năm ngoái lên tới 2.03 T JPY, phần lớn trong số đó — 1.04 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Solution, năm trước mang lại 962.55 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KYOCERA CORP 570.28 B JPY, và năm trước đó — 613.75 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia