MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7011 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Doanh thu của MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES trong năm ngoái lên tới 4.20 T JPY, phần lớn trong số đó — 1.73 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Energy, năm trước mang lại 1.64 T JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1.81 T JPY, và năm trước đó — 1.89 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia