MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7011 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 7011 là 1.00. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 15.57. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 76.86 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ