TOHOKU CHEMICAL CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7446 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOHOKU CHEMICAL CO

Doanh thu của TOHOKU CHEMICAL CO trong năm ngoái lên tới 35.09 B JPY, phần lớn trong số đó — 17.17 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Industrial Chemicals, năm trước mang lại 18.01 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOHOKU CHEMICAL CO 35.09 B JPY, và năm trước đó — 37.33 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia