OLYMPUS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7733 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OLYMPUS CORPORATION

Doanh thu của OLYMPUS CORPORATION trong năm ngoái lên tới 881.92 B JPY, phần lớn trong số đó — 551.82 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Endoscope, năm trước mang lại 461.55 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bắc Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OLYMPUS CORPORATION 322.17 B JPY, và năm trước đó — 293.44 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia