PEOPLE CO(TOYS)

7865 TSE
7865
PEOPLE CO(TOYS) TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7865 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PEOPLE CO(TOYS) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7865 là 4.466B. EPS TTM của công ty là 64.19, lợi tức cổ tức là 5.88%, và P/E là 15.91.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền