GRANDY HOUSE CORPORATION

8999 TSE
8999
GRANDY HOUSE CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8999 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của GRANDY HOUSE CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8999 là 13.494B. EPS TTM của công ty là 94.00, lợi tức cổ tức là 5.24%, và P/E là 4.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền