VISION INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9416 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VISION INC

Doanh thu của VISION INC trong năm ngoái lên tới 31.81 B JPY, phần lớn trong số đó — 14.39 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Global Wifi, năm trước mang lại 9.07 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VISION INC 25.49 B JPY, và năm trước đó — 18.10 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia