WIRELESSGATE INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9419 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WIRELESSGATE INC

Doanh thu của WIRELESSGATE INC trong năm ngoái lên tới 8.48 B JPY, phần lớn trong số đó — 8.53 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wireless Gate Wi-Fi Service. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WIRELESSGATE INC 8.53 B JPY, và năm trước đó — 9.78 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia