GMO INTERNET INC
9449 TSE

9449
GMO INTERNET INC TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GMO INTERNET INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 9449 là 314.755B. EPS TTM của công ty là 125.03, lợi tức cổ tức là 1.63%, và P/E là 23.79. Ngày thu nhập tiếp theo GMO INTERNET INC là 10 Tháng 8, ước tính là 42.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền