KANSAI ELECTRIC POWER CO INCKANSAI ELECTRIC POWER CO INCKANSAI ELECTRIC POWER CO INC

KANSAI ELECTRIC POWER CO INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9503 nguyên tắc cơ bản

KANSAI ELECTRIC POWER CO INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 25.00 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.74%